Λακωνία

Πρόσκληση συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Μυστρά 2017 .

584{icon} {views}

Ο Δήμος Σπάρτης στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης Μυστρά 2017, που θα πραγματοποιηθεί από 27 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου στην Τοπ. Κοινότητα Μυστρά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στη διεύθυνση: Μαγούλα Δήμου Σπάρτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω FAX στο 2731361135.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 23/08/2017 και ώρα 11:00.

Την Τετάρτη 23/08/2017 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  –  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης  –  αίθουσα συνεδριάσεων)  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση αδειών συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη και τη χωροθέτηση των αδειοδοτούμενων. Η συνεδρίαση θα γίνει παρουσία των αιτούντων ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2731361126 (κος Βρύνιος Ιωάννης) και 2731361125 (κος Ψυμογεράκος Λυκούργος).

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση – δήλωση συμμετοχής.
Κατεβάστε από εδώ την υπ΄αριθ.271/2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη Κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης»
Κατεβάστε από εδώ την υπ΄αριθ.291/2017 απόφαση Δ.Σ. περί καθορισμού μισθωμάτων  Εμποροπανήγυρης Μυστρά.
Κατεβάστε από εδώ την υπ΄αριθ.292/2017 απόφαση Δ.Σ. περί επιβολής τελών  Εμποροπανήγυρης Μυστρά.
Κατεβάστε από εδώ το σχέδιο της Εμποροπανήγυρης.

You may also like

Κοινοποίηση: