Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Δήμο Ευρώτα

390{icon} {views}

 

Το Ν.Π.Δ.Δ  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» του Δήμου Ευρώτα ύστερα από την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικού αριθμού ενός (01) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων: 1ο Δημοτικό σχολείο Σκάλας – 1ο Νηπιαγωγείο Σκάλας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Καθαριστής-ρια Σχολικών Κτιρίων 01 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα Εννέα (9) μήνες

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.  3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους ( η οποία διατίθεται από την υπηρεσία) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Φωτοαντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος και φορολογικής δήλωσης (Ε1) έτους 2017
3.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Ευρώτα
4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
5.    Υπεύθυνη δήλωση (η οποία διατίθεται από την υπηρεσία μας)  
α) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση – διατίθεται από την υπηρεσία) και
β) ότι έχουν έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως
6.    Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου 
7.    Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Γ. Η μοριοδότηση θα γίνει με απόφαση του ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ευρώτα, στον αρμόδιο  υπάλληλο κ. Αποστολάκη Γεώργιο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών,  από τη  Δευτέρα 23 Ιουλίου έως  και την Παρασκευή  03 Αυγούστου.

Σκάλα 19 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα   μας  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

Spartavoice.gr Ο καλύτερος τρόπος προβολής της επιχείρηση σας με το χαμηλότερο κόστος το μήνα.
Επικοινωνία

You may also like

Κοινοποίηση: