Σήμανση και καταγραφή δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

skylos-dog-bigl-550x437Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι σύμφωνα με το Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-02-2014) και ισχύει, οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλος ή γάτα) υποχρεούνται να μεριμνούν για τη σήμανση και καταγραφή του ζώου τους. Στη συνέχεια υποχρεούνται να προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ (άρθρο 21 του ν. 4039/2012).
Ειδικότερα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων ότι κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή τους μαζί µε το σκύλο τους για κυνήγι, έχουν την υποχρέωση να φέρουν µαζί τους ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου τους. Επίσης αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σηµανθεί.

Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων ζώων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον περιορισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επίσης διευκολύνει την εύρεση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση απώλειας, παρακαλούμε τους συνδημότες μας που είναι κάτοχοι δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να μεριμνήσουν σχετικά.

You may also like

Κοινοποίηση: