Τι είναι “Κοινωνική Οικονομία”.

329{icon} {views}
Στην Σπάρτη βρέθηκε η Αν. Υπουργός κ. Αντωνοπούλου η οποία μεταξύ άλλων έκανε ενημέρωση για το νέο νόμο “Κοινωνική Οικονομία”
Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία

Σύμφωνα με την κ. Αντωνοπούλου, στηρίζεται στην πρωτοβουλία των πολιτών να συνεργάζονται και να παράγουν μέσα από μία δημοκρατική και ισόνομη διαδικασία. Όπως εξηγεί, «η ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) αποσκοπεί στην κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών των μελών και των εργαζομένων των συνεταιρισμών, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι ένας τρίτος τομέας της οικονομίας ο οποίος δεν ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα – δεν υποκαθιστά το κράτος, αλλά εισάγει διαφορετικό τρόπο παραγωγής, έχοντας ως θεμελιώδη αρχή τη συλλογικότητα.

Ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών αναπτύσσεται για να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες που οι άλλοι δύο τομείς (σ.σ. ιδιωτικός και δημόσιος) αδυνατούν, αλλά και για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Οι δυνατότητες ανάπτυξης του τομέα είναι μεγάλες, καθώς χώρες στην Ευρώπη και Αμερική διαμορφώνουν το 10% του ΑΕΠ τους από την κοινωνική οικονομία.
H κοινωνική οικονομία απευθύνεται στους νέους που έχουν ιδέες και προσόντα και δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό (το λεγόμενο brain drain).
Απευθύνεται σε όλους εκείνους που έχουν απηυδήσει με το ευέλικτο καθεστώς εργασίας και θέλουν να επιλέξουν έναν άλλο τρόπο παραγωγής».

Τι προβλέπει ο σχετικός νόμος

Σύμφωνα με την υπουργό, ο νόμος που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο για την Κ.ΑΛ.Ο. και την ανάπτυξη των φορέων επιτυγχάνει τα εξής:

– Θεσμοθετεί για πρώτη φορά ως νομικό πρόσωπο τον συνεταιρισμό εργαζομένων.

– Ανοίγει το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο., πέραν των γνωστών μέχρι σήμερα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ).

– Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, φορέας κοινωνικής οικονομίας είναι κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί με βάση τις εξής αρχές:
• Δημοκρατική λειτουργία «ένα μέλος – μία ψήφος».
• Κανόνες στη διανομή κερδών: Το 35% μοιράζεται στους εργαζόμενους (εκτός αν τα 2/3 της γενικής συνέλευσης αποφασίσουν να κρατήσουν αυτό το ποσοστό για επανεπένδυση στην επιχείρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας), 5% αποθεματικό στην επιχείρηση, το υπόλοιπο επενδύεται υποχρεωτικά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

– Βάζει κανόνες για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

– Απλοποιεί τις διαδικασίες για τη σύσταση φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθιστώντας το μητρώο φορέων Κ.ΑΛ.Ο. υπηρεσία ΓΕΜΗ.

– Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μετά την ψήφιση του νόμου καταγράφεται μία δυναμική στον χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Η διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου σε συνδυασμό με τις ημερίδες ενημέρωσης που διοργανώνονται στις Περιφέρειες της χώρας έχουν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την κ. Αντωνοπούλου, την εγγραφή κάθε μήνα δεκάδων νέων κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων. Όπως ενημέρωσε, «μετά την ψήφιση και την εφαρμογή του Ν.4430/2016 και σε διάστημα τεσσάρων μηνών, κατατέθηκαν στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας του υπουργείου Εργασίας 205 νέες αιτήσεις. Με άλλα λόγια, κάθε μήνα δημιουργούνται 50 νέα κοινωνικά συνεταιριστικά εγχειρήματα».

Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Όσον αφορά στη χρηματοδοτική υποστήριξη, η υπουργός ανέφερε ότι τουλάχιστον 157.000.000 ευρώ θα διατεθούν την επόμενη περίοδο για να βοηθηθούν τέτοια εγχειρήματα στο ξεκίνημά τους (σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, δικτύωση).

Στάθηκε επίσης στη σύσταση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας (πόροι: εθνικοί, κοινοτικοί, ιδιωτικές επενδύσεις), που θα υποστηρίζει όσους δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, και τη δημιουργία δομών ανά Περιφέρεια για ενημέρωση και υποστήριξη όσων ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

πηγή left.gr

You may also like

Κοινοποίηση: