Λακωνία

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης ομάδας εργασίας για το νέο Μουσείο Σπάρτης.

368{icon} {views}

Μετά από συνεργασία και πρόταση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Αδαμαντίας Τζανετέα και του Δημάρχου Σπάρτης Ευάγγελου Βαλιώτη προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τροποποιήθηκε η απόφαση συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση προδιαγραφών μελέτης ανέγερσης του Νέου Μουσείου Σπάρτης προκειμένου να επιταχυνθεί το έργο της και να μετέχουν στη σύνθεση της ως μέλη στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και του Δήμου Σπάρτης.

Σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 237568/20787/19639/15065/  22 -6-2017 Υ.Α τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση ως προς τη σύνθεση της ομάδας εργασίας και ορίζονται ως μέλη οι εξής :

  1. Ευγενία Γατοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων, ως Συντονίστρια
  2. Κωνσταντίνο Φρισήρα, Μηχανολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Μουσείων & Πολιτιστικών Κτηρίων
  3. Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας & Αναστήλωσης Νεώτερων & Σύγχρονων Μνημείων
  4. Ευαγγελία Πάντου, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας
  5. Μαρία Τσούλη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών – Κλασικών του ΥΠΠΟΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας & Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας
  6. Κωνσταντίνα Ντουβή, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α’ ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΥΠΠΟΑ, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
  7. Φανή Μπούμπουλη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Β’ ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων του ΥΠΠΟΑ, που έχει διατεθεί από το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ
  8. Έρση Φιλιπποπούλου, τ. Διευθύντρια Μελετών Μουσείων του ΥΠΠΟΑ και νυν σύμβουλο της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας
  9. Δημήτριο Λιακάκο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Σπάρτης, με αναπληρώτρια την Άννα Καρακίτσου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Γραμματειακής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης
  10. Άγγελο Κολλιάκο, Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Χλωράκο, Πολιτικό Μηχανικό της ίδιας Διεύθυνσης.

Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται η Αργυρώ Γρηγοράκη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με βαθμό Α’ ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων του ΥΠΠΟΑ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Αδαμαντία Τζανετέα εξέφρασε την ικανοποίηση της, διότι οι προτάσεις των θεσμικών εκπροσώπων της Λακωνίας εισακούστηκαν από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού  κ. Βλαζάκη κάτι το οποίο επικυρώνει την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας Πελοποννήσου στην προώθηση της υλοποίησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης.

                                               

                                                

You may also like

Κοινοποίηση: