Υποβολή Αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης.

 

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι στις 5/10/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Η πρόσκληση αφορούσε δύο δράσεις του υπομέτρου, τη δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».
Η δημόσια δαπάνη που έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ανέρχεται στα 316 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 295,2 εκ. ευρώ προορίζονται για τη δράση 4.1.1 και τα 20,8 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3. Από τα ανωτέρω ποσά θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών συλλογικών προσώπων τα 73,8 εκ ευρώ για τη δράση 4.1.1 και τα 10,4 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3

Συνολικά υποβλήθηκαν 15.364 αιτήσεις ενίσχυσης με συνολικό προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 1,6 δισ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 935 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία ανά είδος προσώπου (φυσικά και νομικά πρόσωπα – συλλογικά σχήματα), και αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανά περιφέρεια ακολουθούν στους επόμενους πίνακες.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου και θα γίνει με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να ακολουθήσουν οι εντάξεις των δικαιούχων που θα καλύπτονται από το όριο των πιστώσεων.

Ακολουθεί ο σχετικός ενημερωτικός πίνακας:

 

Σύνολο Αιτήσεων
(φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων)
στο σύνολο των δράσεων
(4.1.1 και 4.1.3)
Περιφέρεια Προϋπ/σμός Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη)* Σύνολο Αιτήσεων Αιτούμενη δημόσια δαπάνη Αιτ. Φυσικών και Νο. Πρ.

Αιτούμενη δημόσια δαπάνη από φυσικά & νομικά πρόσωπα*

Αιτ. συλ. σχ. Αιτούμενη δημόσια δαπάνη συλ σχημάτων*
Αν.Μακ.Θράκης     28.825.000         1.744      129.240.000              1.695        115.092.000                  49     14.148.000  
Αττικής       9.310.000            100          7.657.000                   98           7.240.000                    2   417.000  
Βορείου Αιγαίου     16.561.000         1.237        80.481.000              1.235         79.620.000                    2          861.000  
Δυτικής Ελλάδας     28.288.000         1.244        70.242.000              1.239        68.809.000                    5       1.433.000  
Δυτ. Μακεδονίας     20.947.000         1.083        73.438.000              1.051        63.138.000                  32     10.300.000  
Ηπείρου     16.292.000            540        36.110.000                 534        33.753.000                    6       2.356.000  
Θεσσαλίας     30.884.000         1.762      104.572.000              1.735        96.486.000                  27       8.086.000  
Ιονίων Νήσων       8.415.000              91          4.127.000                   90          3.561.000                    1          566.000  
Κεν. Μακεδονίας     59.530.000         3.906      250.608.000              3.808      222.525.000                  98     28.084.000  
Κρήτης     28.288.000         1.103        55.070.000              1.099        53.764.000                    4       1.306.000  
Νοτίου Αιγαίου       9.668.000            204        15.671.000                 204          15.671.000            –                      –    
Πελοποννήσου     31.331.000         1.407        59.173.000              1.404        58.611.000                    3          562.000  
Στερεάς Ελλάδας     27.661.000            943        48.561.000                 938         47.537.000                    5       1.024.000  

Χώρα

316.000.000  
    15.364      934.948.000            15.130        865.806.000                234     69.143.000  

 

*Η δημόσια δαπάνη για την κάλυψη των συλλογικών σχημάτων αφορά το 25% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης για το μέτρο 4.1.1 και το 50% για το μέτρο 4.1.3. Το σταθμισμένο ποσοστό του προϋπολογισμού που κατευθύνεται για τις ανάγκες των συλλογικών σχημάτων ανέρχεται στο 26,6% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στις σελίδες μας  Sparta Voice.gr oficcial page   
&  LAKONIA GREECE  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση:

Ακολουθήστε μας στα social media

Αποκτήστε το ημερολόγιο 2021 με 13 φύλλα Λακωνικού τοπίου , πληροφορίες 6909031174