Όχι στο κλείσιμο του ΚΕΕΜ Σπάρτης και το Επιμελητήριο Λακωνίας κ. Υπουργέ “η Λακωνία είναι παραμελημένος τόπος, χωρίς αεροδρόμιο και μεγάλα λιμάνια και με ένα απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο”

579{icon} {views}

 

 

κε Υπουργέ,
 

Σε συνέχεια των προσπαθειών μας να συναντηθούμε μαζί σας και λόγω της αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής της συνάντησης έως σήμερα, σας υποβάλουμε εγγράφως τις σκέψεις μας, παραμένοντας θετικοί σε μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου δια ζώσης να σας τις εκθέσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας ένα φλέγον για το νομό και τις επιχειρήσεις μας θέμα.
 
Η Λακωνία είναι ένας στην ουσία παραμεθόριος νομός, χωρίς τυπικά να εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία για να μπορεί να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που προσδίδονται από την πολιτεία στις περιοχές αυτού του είδους.
Είναι παραμελημένος τόπος, χωρίς αεροδρόμιο και μεγάλα λιμάνια και με ένα απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο που μόνο τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν κάποια έργα συνδέοντάς τον με τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Πελοποννήσου.
Γνωστά, επίσης, είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιοχής.

 
Σε έναν τέτοιον, λοιπόν, νομό, χωρίς τα πλεονεκτήματα άλλων περιοχών που η οικονομία τους υποβοηθείται από αεροδρόμιο, λιμάνια και σύγχρονο οδικό δίκτυο, οι κάτοικοι διεκδικούν συνεχώς τη βελτίωση των υποδομών προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό και στην αγροτική παραγωγή.
Ως άκρως στερημένη περιοχή σε επίπεδο στήριξης της πολιτείας, αδυνατεί να χάσει οτιδήποτε δίνει πνοή στην οικονομία του.

 
Μία τέτοια δομή που προσφέρει στην οικονομία της περιοχής είναι το ΚΕΕΜ Σπάρτης, το οποίο λειτουργεί εξήντα χρόνια τώρα κι έχει γίνει συμπλήρωμα της πόλης και του νομού, προσφέροντας στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στην κουλτούρα με τη διαβίωση πολλών και μάλιστα νέων ανθρώπων στην περιοχή.
 
Με αφορμή την πρόθεση της πολιτείας και του Υπουργείου Άμυνας για αναδιοργάνωση των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που από μόνο του κρίνεται θετικά εφόσον  αποσκοπεί στην βελτίωση των  δυνατοτήτων τους, στην ορθολογική λειτουργίας τους και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, υποβάλουμε τα κάτωθι στοιχεία προκειμένου να εξεταστούν, πέρα από τα δημοσιονομικά δεδομένα, και οι κοινωνικές επιπτώσεις στον τόπο μας από την εφαρμογή τυχόν αλλαγών στην υπάρχουσα δομή και λειτουργία του ΚΕΕΜ Σπάρτης.

 

Το στελεχιακό δυναμικό του ΚΕΕΜ Σπάρτης με τις οικογένειές τους διαχέουν το εισόδημα  και την κουλτούρα  τους σε όλες τις δραστηριότητες της πόλης και του νομού.
Οι νεοσύλλεκτοι στρατεύσιμοι μαζί με τους επισκέπτες συγγενείς τους, για τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους, συμβάλλουν οικονομικά στον τόπο
Για τις ανάγκες του στρατοπέδου (σίτιση – καθαριότητα – συντήρηση  κτλ) προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους πληθώρα τοπικών επιχειρήσεων
Ένας πρόχειρος υπολογισμός των ανωτέρω οδηγεί σε ποσό άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ περίπου το χρόνο, ποσό που, από μόνο του, δηλώνει τις οικονομικές συνέπειες που θα επέλθουν στην πόλη της Σπάρτης και στο νομό σε περίπτωση κατάργησης ή υποβάθμισης του ΚΕΕΜ.
 
 Συμπερασματικά, ιστορικά το ΚΕΕΜ Σπάρτης αποτελεί ένα μοχλό κίνησης της τοπικής οικονομίας και η υποβάθμισή του θα επηρεάσει σοβαρά την τοπική οικονομική δραστηριότητα γιατί στην κάλυψη των αναγκών του συμμετέχει όλο το δίκτυο  της οικονομικής οντότητας του νομού δηλαδή παραγωγοί, έμποροι και επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών.
 
Πέραν αυτού, το εν λόγω στρατόπεδο είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας με πολύ καλές εγκαταστάσεις, οργανωμένο σύστημα σίτισης και σχολές Μαγείρων, Αρτοποιών και Οδηγών, ενώ τα στελέχη του, πολύ καλά εκπαιδευμένα στην προσαρμογή των νεοσυλλέκτων, προσφέρουν σημαντική υπηρεσία σε αυτούς, σε αντίθεση με τα τάγματα, τα οποία, λόγο παρουσίας παλιών στρατιωτών υστερούν σε αυτόν τον τομέα. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η κατάργηση ή μετατροπή ενός επιτυχημένου στρατοπέδου δε συνάδει με τη λογική της επιχειρούμενης αναδιάρθρωσης των στρατοπέδων που στοχεύει στην ορθολογική χρήση αυτών.  
 
κε Υπουργέ,
 
Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας και με τη δέουσα προσοχή τις ανησυχίες μας κατά τη διαδικασία λήψης των όποιων αποφάσεών σας, δεδομένου ότι η κάθε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται όχι μόνο με στενούς, βραχυπρόθεσμους στόχους περιορισμού των δημοσίων δαπανών, αλλά και με υπολογισμούς για την  ανάπτυξη του κάθε τόπου που θα φέρει και συνολικά την ανάπτυξη στη χώρα μας. Στο όραμα μιας Ελλάδας της ανάπτυξης δε χωρά η ερειπωμένη επαρχία.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ

You may also like

Κοινοποίηση: