Λακωνία

10 θέματα στην συνεδρίαση του Δ.Σ Σπάρτης

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων)  την 26-02-2020 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα  πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί ανακήρυξης σε επίτιμους δημότες Δήμου Σπάρτης τους Gerald Battler, Gianni Nunnari, Alan Siegel
Εισηγητής:  κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος 

2ο Αγορά γηπέδου για σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός 

3ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στην Τ.Κ. Ξηροκαμπίου Δ.Ε. Φάριδος, με δαπάνες της κ.Παπαγιαννοπούλου Σταυρούλας
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός 

4ο Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών”
Εισηγητής:  κ.Αθανάσιος Καρλαύτης 

5ο Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου για την ανάθεση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Εισηγητής:  κ.Αθανάσιος Καρλαύτης 

6ο Έγκριση της αριθμ.1/2020 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ευαγγελιστρίας αριθ.93 κατόπιν αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός 

7ο Έγκριση της αριθμ.2/2020 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Βρασίδου αριθμ.196 κατόπιν αιτήματος της κ.Δημοπούλου Ελένης, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός 

8ο Μετατόπιση γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός 

9ο Έγκριση της αριθμ.11/2020 κυκλοφοριακής μελέτης: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020, εντός της πόλης της Σπάρτης»
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός 

10ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΑΣ 2017» αναδόχου ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Στη συνεδρίαση παρακαλούνται να παρευρίσκονται οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίο
Σπυρίδων Μοιράγιας

You may also like

Κοινοποίηση: