201,3 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς των αγροτών Μ.Δευτέρα – Μ. Τρίτη.

489{icon} {views}

Σχετική εικόνα

Στις 10-11/4/2017 πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών συνολικά 201,3 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον πίνακα με τα αναλυτικά στοιχεία πληρωμών.

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΤΙΔΑ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1203 3,990,622.88 3,464 10-Απρ-17
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ) 1204 2,376,406.36 7,779 10-Απρ-17
ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 1205 110,339.97 344 10-Απρ-17
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 1206 169,866,734.78 44,109 10-Απρ-17
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 1207 3,723,404.61 1,531 10-Απρ-17
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ 1208 426,868.92 62 10-Απρ-17
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ 1209 615,910.20 555 10-Απρ-17
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 1210 14,943.03 114 10-Απρ-17
ΣΥΝΟΛΟ   181,125,230.75 57,958  

laconialive

You may also like

Κοινοποίηση: