Θεώρηση – Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ Π.Ε. Λακωνίας

Από τη Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π. Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ανακοινώνεται  ότι, σύμφωνα με την αρ.Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/05-07-2019(ΑΔΑ Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ) Διευκρινιστική

Κοινοποίηση:
Περισσότερα

Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

  Συνεδριάζει για πρώτη φορά την ερχόμενη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Κοινοποίηση:
Περισσότερα