Έργα ύψους 9.165.000 ευρώ από την Περιφέρεια στην Καλαμάτα

Εξαιρετικά ικανοποιητική χαρακτηρίστηκε η εξέλιξη της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 9.165.000 ευρώ, η οποία

Κοινοποίηση:
Περισσότερα