Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την αναστολή έναρξης σχολών Πανεπιστημίου στην Πελοπόννησο

Κοινή ανακοίνωση των βουλευτών Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ  «Μοναδικό μέλημα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πεδίο της

Κοινοποίηση:
Περισσότερα