Εξαρθρώθηκε σπείρα νοθείας & λαθρεμπορίας καυσίμων

Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης νοθείας – λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων και παραβίαση συστήματος εισροών – εκροών Τοποθετήσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης

Κοινοποίηση:
Περισσότερα

Εστάλη στην Αθήνα πίνακας με μελέτες ωρίμανσης έργων στην Περιφέρεια για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Πίνακας με τις μελέτες ωρίμανσης έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, από κοινού με τα

Κοινοποίηση:
Περισσότερα