Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζητά συνάντηση με τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη με θέμα το φυσικό αέριο

Αξιότιμε κε Υπουργέ,   Στις 06/05/2020 σας αποστείλαμε την με αρ. πρ. 1255 επιστολή μας – για την οποία δεν

Κοινοποίηση:
Περισσότερα