Λακωνία

3ο ΓΕΛ Σπάρτης ~ Εκδήλωση Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Erasmus+ KA1 

Εκδήλωση Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Erasmus+ KA1  “Κάνε τις Τ.Π.Ε. σύμμαχό σου στην τάξη». 

 

 

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση διάχυσης  αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + KA1 με τίτλο: «Κάνε τις Τ.Π.Ε.  σύμμαχό σου στην τάξη » (“Make ICT your ally in the classroom”) με κωδικό αριθμό 2020- 1-EL01-KA101-078692 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου ΓΕ.Λ. Σπάρτης. 

To θέμα του προγράμματος το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ι.Κ.Υ.  (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) ήταν η επιμόρφωση έξι εκπαιδευτικών της σχολικής μας  μονάδας στις Νέες Τεχνολογίες και την παιδαγωγική χρήση ψηφιακών εργαλείων στη  διδασκαλία. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν πληροφορίες για τα βασικά στάδια  υλοποίησης ενός προγράμματος Erasmus+, τα προγράμματα που παρακολούθησαν, τις  γνώσεις που αποκόμισαν, στιγμιότυπα από τον πολιτισμό των χωρών υποδοχής καθώς και  τις καλές πρακτικές που ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στο σχολείο. 

Ο σκοπός της επιμόρφωσης ήταν ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας με εργαλεία που  προωθούν την εξατομίκευση στη μάθηση και την συμπερίληψη στην εκπαίδευση, με  έμφαση στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, καθώς και την προώθηση της  κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της αυτονομίας και της συνεργασίας. 

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς σχολείων, γονείς, μαθητές και  τοπικούς φορείς.

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: