59 Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες στο πρόγραμμα Δακοκτονίας Π.Ε Λακωνίας.

830{icon} {views}

 Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι μετά την λήψη των Αποφάσεων  των Δημοτικών Συμβουλίων  των Δήμων της ΠΕ  Λακωνίας  στο πρόγραμμα δακοκτονίας ΠΕ Λακωνίας  εντάσσονται  59 Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες .

 

Ο αριθμός  των προστατευόμενων ελαιοδένδρων  είναι  5.402.000 για το πρόγραμμα του  2017 αυξημένος κατά 1.173.500 ελαιόδενδρα από το πρόγραμμα του  2016  στο οποίο τα προστατευόμενα ελαιόδενδρα ήταν 4.228.500 .

Κατά  συνέπεια υπάρχει αύξηση  του  φυσικού  αντικειμένου  κατά  28 %  σε σχέση με την  προηγούμενη  χρονιά .

 Από την κατανομή της πίστωσης  από το Υπουργείο Εσωτερικών προκύπτει ότι η χρηματοδότηση για την ΠΕ Λακωνίας  οριακά καλύπτει το κόστος  τριών δολωματικών ψεκασμών με το αυξημένο  ΦΠΑ  στο 24% . Το κόστος ενός  γενικού δολωματικού  ψεκασμού  είναι για το 2017 στην ΠΕ Λακωνίας  295.120 ευρώ με το ΦΠΑ 24% , ενώ το έλλειμμα χρηματοδότησης για τον διαγωνισμό παγιδοθεσίας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ .

Το αίτημα  για 400.000 ευρώ αύξηση επιχορήγησης  είναι η προσπάθεια για κάλυψη  προϋπολογισμένου 4ου ψεκασμού σε όλη την έκταση εφαρμογής του προγράμματος στα 5.402.000 ελαιόδενδρα του προγράμματος , κάλυψη του διαγωνισμού παγιδοθεσίας και πιθανή αύξησης της δαπάνης μισθοδοσίας  του εποχιακού προσωπικού που θα εγκριθεί τον Μαϊο του 2017 .

 Το έτος 2016 οι ψεκασμοί πραγματοποιήθηκαν με  εντομοκτόνα και ελκυστικές ουσίες  που  η Περιφερειακή Ενότητα προμηθεύτηκε   από το  ΥΠΑΑΤ  μετά από διαγωνισμό που υλοποίησαν οι οικονομικές του υπηρεσίες .

 Οι δοσολογίες  των  προαναφερόμενων  εντομοκτόνων  καθορίζονται  με Υπουργικές  Αποφάσεις για κάθε φυτοπροστευτικό προϊόν οι οποίες  εφαρμόζονται από τους χρήστες .

Τα σκευάσματα με δραστική ουσία Dimethoate 40% βάση της  έγκρισης τους  εφαρμόζονται σε κάθε ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο με μειωμένη ποσότητα κατά 1/3 σε σχέση με την προγενέστερη έγκριση  δηλαδή  200 κυβικά εκατοστά διαλύματος  αντί για 300 κυβικά εκατοστά διαλύματος  ανά δένδρο . Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα  ένα βυτίο 500 λίτρων  να είναι ικανό να καλύψει περίπου 5.000 προστατευόμενα δένδρα αντί  3.330 που κάλυπτε με την  προγενέστερη έγκριση .

 Τονίζουμε  ότι  ο δολωματικός ψεκασμός ως προληπτική μέθοδος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς είναι αποτελεσματική  μόνο όταν εφαρμόζεται συντονισμένα από πολλούς παραγωγούς  και  πάντα σε συσχέτιση με  τις  κλιματολογικές  συνθήκες  εκάστης  χρονιάς , οι οποίες είναι απρόβλεπτες και καθοριστικές  για την  εξέλιξη  όχι μόνο του  πληθυσμού του δάκου , αλλά και άλλων  εντομολογικών  και μυκητολογικών  ασθενειών της ελιάς , για τις οποίες δεν  εκτελείται φυτοπροστασία από την πολιτεία .                                                                                                      

  Η Προϊσταμένη ΔΑΟΚ

       Β.Θεοχαράκου. 

 

You may also like

Κοινοποίηση: