Περι προσφύγων και παράνομων μεταναστών

Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα αναφέρεται στη συστηματική παράνομη/παράτυπη είσοδο μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα που προέρχονται κυρίως από την Συρία λόγω της έντασης που

Κοινοποίηση:
Περισσότερα