Όροι Χρήσεως

1497{icon} {views}

 

Το Sparta Voice προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίου ο επισκέπτης καλείτε να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη – χρήση των σελίδων , υπηρεσιών του Sparta Voice  μόνο και εφόσον τους αποδέχεται.

Στο Sparta Voice  αναφέρονται διαφημίσεις κάθε μορφής καθώς και φωτογραφικό υλικό που προστατεύεται από το Ν 2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή περιεχομένου , αναδημοσίευση,αντιγραφή κειμένου και φωτογραφιών χωρίς την γραπτή άδεια των Ιδιοκτητών της σελίδας.

Το Sparta Voice  αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα και δίνει στους ιδιοκτήτες  ιδίως το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την έγγραφη και την άμεση ή έμμεση , προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους οποιοδήποτε μέσο και μορφή , εν όλω ή εν μέρει.

Ο επισκέπτης οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της σελίδας και της υπηρεσίες σύμφωνα με τον Νόμο , την καλή πίστη , τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις και σχολιασμούς που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη καθώς και το ήθος των χρηστών και της σελίδας.

Το Sparta Voice δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος προβεί σε παράνομη ή άπρεπη συμπεριφορά.

Οι Δημιουργοί του παρόντος ιστότοπου δεν φέρουν καμία αστική ή ποινική ευθύνη για την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των δηλώσεων ή πληροφοριών καθώς για την καταλληλότητα , ασφάλεια και ποιότητα , υπηρεσιών και προϊόντων που εμφανίζονται στην σελίδα καθώς καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δεν φέρουν οι χορηγοί – διαφημιστές.

Στην σελίδα εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Ν.2472/1997 και του Ν.2121/1993 οι οποίες έχουν τηρηθεί πλήρως για την λειτουργία της ιστοσελίδας και την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαραχτήρα και πνευματικών δικαιωμάτων.

Κοινοποίηση: