ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO

Τα Επιμελητήρια της Διοικητικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Γεωγραφικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Κοινοποίηση:
Περισσότερα