ένωση ξενοδοχείων Λακωνίας

Λακωνία

Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Λακωνίας. Δανειακή σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης στο πλαίσιο του Ν.3299/04

385{icon} {views} Για τη διευθέτηση του προβλήματος, που απασχολεί φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ν.3299/04

Κοινοποίηση:
Read More