Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Λακωνία

Δ. Σπάρτης – Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

  Το Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Κοινοποίηση:
Read More