Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο.

Κοινοποίηση:
Περισσότερα