Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την αξιολόγηση.

369{icon} {views}Καθοριστικό για τη διαπραγμάτευση και την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης είναι το ερχόμενο  Σαββατοκύριακο. Οικονομικό επιτελείο και τρόικα θα

Κοινοποίηση:
Περισσότερα