«Από το Σκοτάδι στο Φως-Οχτώ Αποσπάσματα Αρχαίων Τραγωδιών»