Αστυνομικές επιχειρήσεις κατά της εγκληματικότητας στην Πελοπόννησο

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου    Συνελήφθησαν εβδομήντα έξι (76) άτομα, προσήχθησαν εκατόν τριάντα τρία

Κοινοποίηση:
Περισσότερα

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

619{icon} {views}   Συνελήφθησαν ογδόντα ένα (81) άτομα, προσήχθησαν εκατόν εξήντα επτά (167) και έγινε έλεγχος σε εννιακόσια (900) Επιπλέον,

Κοινοποίηση:
Περισσότερα

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

314{icon} {views} Συνελήφθησαν εβδομήντα (70) άτομα, προσήχθησαν εκατόν σαράντα τρία (143) και έγινε έλεγχος σε επτακόσια ενενήντα ένα (791) Επιπλέον,

Κοινοποίηση:
Περισσότερα