Γέφυρα Ευρώτα Σκάλα

Λακωνία

Δωρεά Μελέτης για την Νέα γέφυρα Ευρώτα στην Σκάλα

  Ομόφωνα έγινε αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Θεόδωρου Βερούτη,  για την

Κοινοποίηση:
Read More