Καλές Πρακτικές στη Γεωργία . Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.

339{icon} {views} Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ξεκινά μια σημαντική συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διοργανώνει ημερίδα, την Παρασκευή

Κοινοποίηση:
Περισσότερα