Δημόσιο

Ειδήσεις.Πολιτική

Αύξηση υπαλλήλων στο Δημόσιο και Μείωση στον Ιδιωτικό καθώς και αύξηση Μισθών στο Δημόσιο και Μείωση στον Ιδιωτικό.

Eurostat: Στην Ελλάδα το 2016 αυξήθηκε το ωριαίο κόστος εργασίας και ο αριθμός εργαζομένων στο Δημόσιο Αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα

Κοινοποίηση:
Read More