Διαγράμμιση διάβασης πεζών…. Ούτε και αυτό δεν είναι ικανοί να κάνουν στην Σπάρτη.

1009{icon} {views}Η  Διαγράμμιση πεζών είναι υποχρεωτικό βάση νομού να υπάρχουν για την ομαλή διάβαση του οδοστρώματος από τους πεζούς αλλά

Κοινοποίηση:
Περισσότερα

Τα δικαιώματα των πεζών, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

1252{icon} {views}Όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς.   

Κοινοποίηση:
Περισσότερα