Ενημερωτική εκδήλωση “Επιχειρούμε έξω” από την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και το Επ. Λακωνίας.

305{icon} {views} Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ &

Κοινοποίηση:
Περισσότερα