Διοικητήριο

Λακωνία

Τριμελές επιτροπή για την σύσταση Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Λακωνίας.

338{icon} {views}Δημόσια κλήρωση για να αναδειχθεί τριμελής επιτροπή με τους αναπληρωτές της για τον Ελέγχου Δρομολογίων και παρακολούθησης τήρησης των

Κοινοποίηση:
Read More