Το Δ.Ν.Τ. “σκίζει” το τρίτο μνημόνιο και θέτει επιτακτικά ζήτημα αλλαγής .

Ακόμη πιο δύσκολη γίνεται η εξίσωση της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα με ρόλο χρηματοδότη, μετά τη

Κοινοποίηση:
Περισσότερα