Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής

Προτάσεις

Εκδήλωση στη Σπάρτη με θέμα: “Γεωργία, Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη”

  To Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο πλαίσιο του προγράμματoς Ελληνικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ)

Κοινοποίηση:
Read More