Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020

Νέα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 εντάχθηκαν 49 επιχειρήσεις

Με απόφαση Πέτρου Τατούλη εντάχθηκαν 49 νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 16,7 εκατομμύρια ευρώ  στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020

Κοινοποίηση:
Read More