Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις

Αστυνομικά

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Συνελήφθησαν εξήντα τρία (63) άτομα

  Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εξήντα τρία (63) άτομα, προσήχθησαν ενενήντα εννέα

Κοινοποίηση:
Read More