Ξεκινούν οι συζητήσεις με του Θεσμούς – Κυβέρνηση.

359{icon} {views} Ξεκινούν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Θεσμών – κυβέρνησης, στο Χίλτον. Αμφότερες οι πλευρές θέλουν να τελειώνουν

Κοινοποίηση:
Περισσότερα