Το αρχαιότερο νησιωτικό ιερό και χιλιάδες ειδώλια στην Κέρο.

Για τα νέα εντυπωσιακά ευρήματα που εντοπίστηκαν στην Κέρο, κάνει λόγο δημοσίευμα των Times. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της αγγλικής

Κοινοποίηση:
Περισσότερα