Το παράρτημα ΚΑΠΗ Ξηροκαμπίου εγκαινίασε ο Δήμος Σπάρτης και το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης& Παιδείας

  Ένα νέο χώρο συνάθροισης και κοινωνικοποίησης, ο οποίος θα συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία, εγκαινίασε ο Δήμος Σπάρτης και το

Κοινοποίηση:
Περισσότερα