κατασχέσεις

Λιμενικά Νέα

Κατασχέσεις οστράκων ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση και μέρους αυτών υπολειπομένων διαστάσεων στην Αλεξανδρούπολη και σύλληψη ημεδαπού.

382{icon} {views}   Χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε κιλά (1.175kg) όστρακα, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και μέρος αυτών υπολειπομένων διαστάσεων, εντοπίστηκαν

Κοινοποίηση:
Read More
Νέα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

323{icon} {views}   Συνελήφθησαν εβδομήντα ένα (71) άτομα, προσήχθησαν εκατόν είκοσι ένα (121) και έγινε έλεγχος σε εννιακόσια τριάντα (930)

Κοινοποίηση:
Read More
Νέα Περιφέρειας ΠελοποννήσουΠεριφέρεια Πελοποννήσου

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

358{icon} {views} Συνελήφθησαν εβδομήντα τρία (73) άτομα, προσήχθησαν εκατόν εξήντα δύο (162) και έγινε έλεγχος σε χίλια τέσσερα (1004) Επιπλέον,

Κοινοποίηση:
Read More