Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Λακωνία

Ημερίδα «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), Ψηφιακές Υπογραφές & Νέες Ανταποδοτικές Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις-Μέλη των Επιμελητηρίων»

  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και το Επιμελητήριο Λακωνίας προσκαλούν τα μέλη του Επιμελητηρίου στην ημερίδα παρουσίασης: ►

Κοινοποίηση:
Read More