Διαπεριφερειακή Συνεργασία Πελοποννήσου και Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της Διαπεριφερειακής Συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 στην

Κοινοποίηση:
Περισσότερα