Εντάχθηκε από Εθνικούς πόρους η κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών έργων μαρίνας Μονεμβασίας.

633{icon} {views}Εντάχθηκαν συμπληρωματικές εργασίες στην Μαρίνα Μονεμβάσιας από Εθνικούς Πόρους του ΠΔΕ. Μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας

Κοινοποίηση:
Περισσότερα