νησιώτικο ιερό

Επικαιρότητα.

Το αρχαιότερο νησιωτικό ιερό και χιλιάδες ειδώλια στην Κέρο.

303{icon} {views} Για τα νέα εντυπωσιακά ευρήματα που εντοπίστηκαν στην Κέρο, κάνει λόγο δημοσίευμα των Times. Σύμφωνα με τον ιστότοπο

Κοινοποίηση:
Read More