Περιφέρειας Πελοποννήσου

Νέα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πέντε έργα για την αναβάθμιση των νοσοκομείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πέντε έργα, συνολικού προϋπολογισμού 9.283.107,02 ευρώ, που αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων δευτεροβάθμιων δομών υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κοινοποίηση:
Read More