Νέα προμελέτη για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης 15.000 ευρώ.

  Ανατέθηκε η Μουσειολογική προμελέτη για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης. Με την  υπ΄ αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΚ/356100/232509/4493/7.9.2017 Απόφασή της, η Εφορεία

Κοινοποίηση:
Περισσότερα