Πρωτοδιεκίο Σπάρτης

Λακωνία

Τα Γενικά Αρχεία Λακωνίας θα μεταφερθούν στο παλαιό Πρωτοδικείο Σπάρτης

  Η Περιφέρεια θα συνδράμει την προσπάθεια για τη μετεγκατάσταση των ΓΑΚ Λακωνίας στο διατηρητέο κτήριο του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης

Κοινοποίηση:
Read More