Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Λακωνία

Ένταξη έργων 4.000.000,00€ από εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. στη Λακωνία.

852{icon} {views}    Μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Π. Τατούλη, εγκρίθηκε

Κοινοποίηση:
Read More