σεμινάρια

Λακωνία

Δωρεάν σεμινάρια από το Επιμελητήριο Λακωνίας.

436{icon} {views}Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι

Κοινοποίηση:
Read More