Στρατολογική υπηρεσία

Κοινωνικά

Απογραφή όλων των αρρένων από την Στρατολογική υπηρεσία που γεννήθηκαν το 2002

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Υπενθυμίζεται η υποχρέωση όλων των αρρένων, που γεννήθηκαν το έτος 2002 , προκειμένου να καταθέσουν

Κοινοποίηση:
Read More