Κάστρο Τάραψας / Βασιλακίου ή Πύργος Ζαλούμη

710{icon} {views}Σε ύψωμα 500 μέτρων νότια από το χωριό Βασιλάκιο ή Τάραψα, υπάρχει ένα άγνωστο για τους πολλούς μικρό κάστρο

Κοινοποίηση:
Περισσότερα