Τάραψα Λακωνίας

Best of...Προορισμοί

Κάστρο Τάραψας / Βασιλακίου ή Πύργος Ζαλούμη

1278{icon} {views}Σε ύψωμα 500 μέτρων νότια από το χωριό Βασιλάκιο ή Τάραψα, υπάρχει ένα άγνωστο για τους πολλούς μικρό κάστρο

Κοινοποίηση:
Read More